Opłata za studia - Menedżer Zarządzania Procesami Jakościowymi

image

Opłata za studia

Opłata za całe studia ( dwa semestry ) będzie wynosiła  793 zł od osoby. W ramach tej kwoty absolwenci otrzymają – oprócz świadectwa ukończenia studiów – dwa certyfikaty: „Audytora wewnętrznego” i  „Menedżera jakości”. Dodatkowo będą mogli korzystać z pakietu edukacyjnego tj. poradnika „Krok po kroku jak wdrożyć system zarządzania procesami wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów” oraz 4 prezentacji w celu wykorzystywania do szkoleń wewnętrznych.
W ramach opłaty za studia, uczestnicy mają zapewnioną przerwę  kawową  i obiad.
Osoby zakwalifikowane na studia należność mogą wpłacić w kwesturze w sobotę podczas I sesji  lub na  konto:  PKO Bank Polski nr 36 1020 1013 0000 0602 0189 2009. Na wpłacie należy umieścić tytuł wpłaty: opłata za SP-MZPJ.
Dodatkowych wyjaśnień w sprawach rekrutacji i toku studiów udziela Kierownik Studiów Podyplomowych  prof. dr hab. Paweł Soroka tel. (22) 862-33-37 oraz Dziekanat Uczelni tel. (22) 862-33-40

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona główna | O projekcie | Warunki